≡ MENU

tel.: +420 472 774 173

Technický magazín

Zajímavý výzkum na katedře měření ČVUT FEL

Zajímavé výsledky výzkumu v laboratoři videometrie

PC Nexcom zlepšuje svážení odpadků

Případová studie, která se týká nasazení PC Nexcom určených pro instalaci ve vozidle při svozu odpadků

Elektrická (smart) dálnice

Indukční dobíjení elektromobilů ve speciálním dálničním pruhu

Londýnské metro je na špici ve získávání energie pro využití ve stanicích

Zpětné využívání energie při brždění souprav metra v Londýně

Řídicí terminály pro biologické laboratoře

Pro nově budované biologické laboratoře, jedny z nejmodernějších v ČR, jsme byli osloveni na dodávku řídicích terminálů pro ovládání laboratoří. Terminály měly plnit násedující úkoly: řízení osvětlení laboratoří, monitorování teploty a&

Vizualizace výrobních dat, On-line zásobování Machinery a Assembly

Úkolem bylo navrhnout a vyvinout SW nástroj pro efektivnější kontrolu aktuálního plánu výroby a zajistit pomocí SW objednávání materiálu pro jednotlivá výrobní pracoviště ve smyslu JUST in TIME.

Měřicí stanice pro záznam dat z průtokoměrů a měřičů hladin na modelu vodního díla

Úkolem bylo dodat tři kusy měřicí ústředny, která by dokázala zaznamenávat v čase úrovně hladin a průtoků na modelu vodního díla. Mezi hlavní požadavky patřilo: nízká cena, možnost nastavení přepočítávání naměřených hodnot na reálné ho

Vizualizace výrobních dat, On-line reporting stavu výroby

Zadáním bylo navrhnout a vyvinout SW nástroj pro efektivnější kontrolu výroby, jehož úkolem je digitalizace výrobních dat a jejich vyhodnocení.

Kontrolní zařízení pro kovové třmeny

Systém strojového vidění ke kontrole rozměrů třmenů pro upevnění části podvozkové skupiny osobního automobilu.

Stroj pro kontrolu kulových čepů

Strojová kontrola kvality závitu na kulovém čepu.

Kontrola sestavy čerpadla pro automobilový motor

kontrola kompletnosti montáže sestavy čerpadla pro automobilový motor prováděná smart kamerou Simatic.

Kontrola správného postupu ruční montáže chladiče klimatizační jednotky

V této aplikaci smart kamera IMPACT A20 kontroluje správné připojení tzv. hydraulického receiveru ke chladiči pro klimatizační jednotku. Zajímavým rysem této aplikace je, že je kontrolována výrobní operace prováděná ručně.

Kontrola plastového výlisku

Nahrazení rutinní visuální kontroly plastových výlisků kontrolou systémem strojového vidění.

Strojové vidění hlídá kvalitu v lakovně plechu

Detekování a klasifikace vad o rozměrech od 0,5x0,5 mm na 1,5 m širokém plechovém pásu při rychlosti odvíjení až 1 m/s.

Stanice pro kontrolu sestavy konektoru

Stanice kontroly sestavy konektoru, který se skládá z plastového pouzdra se dvěma vloženými kontakty.

Identifikace a kontrola přítomnosti krytu automobilového reflektoru ve stříkací lince

Identifikace typu vozíku a přítomnosti krytu reflektoru na vozíku před vjezdem do stříkací linky. Zároveň programm určí typ stříkaného krytu reflektoru a zvolí program stříkacího robota.

Kontrola 50 000 dílů za směnu

Aplikace strojového vidění pro kontrolu válečku o rozměrech 18 x 12 mm, kde jsou detekovány povrchové vady (otisk nebo poškrábání) o rozměrech minimálně 1 x 0,5 mm. Kontrolována je celá produkce, která činí 50 000 dílů za směnu.

PCI Express - mýty a fakta

Poněkud starší článek o PCI Express sběrnicích, nicméně díky jeho hloubce a odbornosti, do  které se autor rozepsal, je obsah stále aktuální.

Antény pro WiFi - 1. část

Rozsáhlé pojednání o anténách pro WIFI. Volně navazuje na předešlý příspěvek "Základní přehled o technologii WiFi". Článek Vám přinášíme ve dvou částech.

Antény pro WiFi - 2. část

Dokončení rozsáhlého pojednání o anténách pro WIFI.

Dodávané a podporované operační systémy pro PC

Stručný přehled dodávaných a podporovaných operačních systémů pro průmyslové počítače

Základní přehled o technologii WiFi

Vše co potřebujete vědět o technologii WIFI. Od obecných pojednání až po pokročilé funkce a možné zádrhele.

Máte zájem o zasílání novinek?