≡ MENU

tel.: +420 472 774 173

Kamerové systémy

V průběhu vývoje se ustálilo rozdělení systémů strojového vidění do tří všeobecně uznávaných kategorií. Kategorie souvisí s komerční výrobou systémů, dodavatelé hardwaru pro strojové vidění nemohou stavět systémy individuálně, potřebují mít v nabídce jen několik systémů které pokryjí co nejvíce aplikací. Každá kategorie je tedy specializována pro určitou skupinu úloh.

 

Kamerový senzor (vision sensor)

Nejjednodušší prostředek strojového vidění je kamerový senzor. Celý systém včetně kamery a osvětlení bývá integrován do jednoho pouzdra. Počet digitálních vstupů a výstupů je omezen, a protože má kamerový senzor velmi omezené možnosti programování, mají vstupy a výstupy pevně přidělenou funkci (synchronizace pořízení snímku, výstup dobrý/vadný).

 

Inteligentní kamera (smart camera)

Inteligentní kamera je již kompletním systémem strojového vidění. Jejími hlavními charakteristickými znaky jsou kompaktnost a použití výkonného jednočipového mikropočítače jako vyhodnocovací jednotky.

Jako digitální vstupy/výstupy se často používají univerzální bitová rozhraní nastavitelná volitelně jako vstup nebo výstup. Odpovídají standardům obvyklým v průmyslu. Komunikační rozhraní plní u smart kamery téměř vždy několik funkcí. Tou hlavní je většinou připojení k MMI  které umožňuje kameru programovat

 

PC systémy (PC vision)

Pro PC systémy je charakteristické použití počítače PC se standardním operačním systémem na místě vyhodnocovací jednotky. Dalším charakteristickým rysem je modularita: využívá se samostatná kamera, většina systémů umožňuje připojení i několika kamer. Vstupy a výstupy i komunikační rozhraní se realizují způsobem běžným v PC technice. Doménou PC systémů jsou rozsáhlé úlohy vyžadující zpracování obrazů z několika kamer, nasazení speciálních kamer, pracujících například v infračervené oblasti spektra nebo vysokou rychlost zpracování. 

 

Máte zájem o zasílání novinek?