≡ MENU

tel.: +420 472 774 173

2D a 3D měření

2D měření kamerou (videometrie)

2D metoda se používá k měření vybraných rozměrů na kontrolovaném dílu. Jde většinou o měření průměru otvorů, vzdálenost hran nebo úhlů. 2D měření je rychlé a umožňuje dosáhnout přesností požadovaných ve strojírenství. K výhodám 2D měření dále patří:

  • každý rozměr, který lze vidět lze i kontrolovat
  • v jedné operaci lze provést několik měření
  • spolu s měřením lze provádět i kontrolu úplnosti, inspekci vzhledových vad a čtení nápisů nebo kódů
  • měření lze snadno modifikovat pro různé, i velmi odlišné součásti

Parametrem kamery určujícím přesnost měření je rozlišení (počet pixelů) jejího obrazového čipu. Moderní softwarové nástroje umí navíc využít i tzv. subpixelového rozlišení které umožní stanovit polohu hrany obrazu součástky s rozlišením na cca 1/20 pixelu. Rozlišení 5μm (v odpovídajícím zorném poli) je dnes požadavek splnitelný i dnes již zastaralou kamerou s čipem 640x480 pixelů.

 

3D měření

3D skenování, reverzní inženýring, 3D tisk a  GD&T spolu s pokročilou robotikou jsou nezbytné atributy digitální továrny budoucnosti. 3D měření lze přímo navázat na  GD&T (Geometric dimensioning and tolerancing). K tomu je však nutné zjistit skutečný tvar měřeného předmětu, což znamená naskenovat jej ve 3D prostoru.

Pro účely skenování menších objektů (při skenovací vzdálenosti do cca 1m) se v průmyslové praxi prakticky používají dvě metody:

  • laserová triangulace (laser triangulation)
  • triangulace technikou promítání světelného vzoru (Pattern Fringe Triangulation)

oba principy využívají aktivní triangulace, to znamená, že na povrchu skenovaného objektu se vytváří aktivní světelné značky, které jsou snímána buď jednou nebo dvěma kamerami.

3D skenování je z hlediska využití GD&T metoda nesmírně efektivní, je však náročná na uspořádání měřicí soustavy a potřebný výpočetní výkon. Sejmutí 3D skenu, výpočet 3D plochy a její porovnání s modelem vyžaduje obvykle delší čas. Přesnost měření závisí na mnoha parametrech a není snadné dosáhnout stejných výsledků jako při standardní videometrii.

Máte zájem o zasílání novinek?