Projekt ROMESY

Robotický měřící systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu

Automatizují statistická kontrolní měření
Nevyžadují kvalifikovanou obsluhu
Využívají nejnovější poznatky ze strojového vidění a robotiky
Spolupracují s informačními systémy

Kompletní informace naleznete zde nebo v tomto letáku.

Systémy strojového vidění

Umíme se dívat za Vás

Dvě měřící pracoviště PRO 100% KVALITU VAŠÍ PRODUKCE

Průběžná kontrola průměru a ovality válcových profilů.
Pro průběžnou kontrolu tažených, válcových nebo soustružených profilů s kruhovým průřezem (tyče, trubky, dráty apod.).
Provádí kontrolu odchylky od požadovaného průměru a odchylky od přesně kruhového průřezu.

Eliminujeme veškeré chyby

Strojové vidění ideálně podporuje dvě základní a nevyhnutelné konkurenční strategie každého výrobního podniku: snižování nákladů a zvyšování kvality.

více informací

Novinky

11.07.2016

Hledáme konstruktéra - konstruktérku

Nabídka zaměstnání

Více zde

23.03.2016

Ohlédnutí za letošním Ampérem

Více zde

11.03.2016

Fórum automatizace na Amperu

Více zde

10.03.2016

Na co se můžete na Amperu těšit

Více zde

25.02.2016

Jaká byla konference Připraveno pro průmysl 4.0

Více zde

29.01.2016

Účastníme se konference Připraveno pro průmysl 4.0

Účastníme se konference Připraveno pro průmysl 4.0

Více zde

04.12.2015

Úspěch na plastikářském semináři

Více zde

18.11.2015

MODERNIZACE, AUTOMATIZACE A ÚDRŽBA V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Zveme Vás na odborný seminář MODERNIZACE, AUTOMATIZACE A ÚDRŽBA V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Více zde

23.10.2015

Pracovní návštěva z ČVUT – FEL

Pracovní návštěva z ČVUT – FEL

Více zde

02.10.2015

Kamery Datalogic pro strojové vidění

Naše společnost poskytuje technickou podporu aplikacím s kamerami Datalogic

Více zde

29.09.2015

Náš exponát na MSV byl nominován na zlatou medaili

Nominace Robotického měřicího systému ROMESY na zlatou medaili MSV je významným oceněním jeho inovativního řešení.

Více zde

24.09.2015

Seminář Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací

Přednáška o kalibraci při 3D měření

Více zde

23.09.2015

Vítejte na novém webu

Po dalším období faceliftů a částečných modernizací vám opět představujeme naše webové stránky v kompletně nové podobě, grafické i technické.

Více zde

06.08.2015

Navštivte nás na MSV 2015

Zveme Vás k návštěvě našeho exponátu vystavovaného v rámci elektrotechnického parku pod záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace. Představíme Vám projekt ROMESY

Více zde

31.07.2015

Pražská kancelář se stěhuje.

Od 5. 8. 2015 najdete naší pražskou kancelář na nové adrese:

Více zde

31.07.2015

Web strojového vidění v novém designu.

Oddělení strojového vidění vyvíjí a realizuje systémy pro totální kontrolu kvality výroby založené na systémech strojového vidění.

Více zde

01.05.2015

Kontrola cukru

Zařízení slouží k vyhledání barevných vad cukru, vyhodnocení závažnosti vady a vyslání signálu pro odstranění části cukru s barevnými vadami.

Více zde

Příklady využití

Počítání, kontrola úplnosti a zabalení

V potravinářském průmyslu může strojové vidění kontrolovat hladinu v lahvi, správné nasazení zátky i spočítat lahve v přepravce. Farmaceutický průmysl využívá možnosti zjistit, zda je v balení správný počet správných tablet. Lze rovněž zkontrolovat úplnost a správnost obsahu bedny nebo krabice před uzavřením.

Kontrola sestavení a montáže

Podobně jako před montáží je často nutné kontrolovat i smontovaný díl, jsou-li všechny jeho části na místě a ve správné poloze. Nemusí jít ani o typické strojní součásti. Častou úlohou je kontrola zalisování vodiče do konektoru, správné přišití nášivky nebo kontrola osazení pojistkové skříně správnými pojistkami.

Identifikace barev

Barevná kamera může v mnoha případech nahradit mnohem nákladnější spektrometrii. Dá se použít ke kontrole, zda byla pro tisk či nátěr správně aplikována správná barva nebo zda je díl z předepsané plastické hmoty. V potravinářství lze rozborem barvy objevit zkažené zboží.

Rozpoznání, polohování a třídění

Pro správnou montáž je třeba kontrolovat, zda bude použit správný díl. K identifikaci lze využít nápisu, kódu nebo charakteristického znaku. Před montáží musí být díl správně polohován, nesmí být například stranově otočen. To vše zvládá strojové vidění.

Čtení a verifikace kódů

Identifikace pomocí čárového nebo matrixového kódu je důležitá při automatizované montáži hlavně v automobilovém průmyslu. Kamera strojového vidění tuto identifikaci zajistí i bez použití dodatečného scanneru. Strojové vidění je také nejlepším prostředkem k verifikaci kódu po jeho vytvoření.Verifikace zajišťuje, že kód odpovídá předepsanému standardu a může být využito všech jeho vlastností, například redundance.

Kontrola povrchů a potisků

Mechanické poškození hran, poškrábání povrchů, vady nátěrů a jiných povrchových úprav. Nedokonalý potisk, poškozená nálepka a nedoleptané logo. Bublinky ve skle a plastech, nesouvislá vrstva naneseného lepidla nebo přerušená housenka tmelu. To jsou vady, které lze pomocí strojového vidění snadno identifikovat.

Měření a kontrola tolerancí

Všechno, co je v kameře vidět lze pomocí nástrojů strojového vidění i měřit. Nejčastější úlohou bývá kontrola tolerancí – průměry otvorů, průměty hřídelí, rozteče děr, úkosy kuželů a závity. Ale také například kontrola justování kontaktů a předpětí pružin.

Nalezení vad opracování

Otřepy po stříhání a lisování či nedokonalé výlisky, to jsou vady zjistitelné strojovým viděním stejně jako deformace či poškození při skladování nebo dopravě. V oblasti elektrotechnické výroby je častým požadavkem kontrola pájení na plošném spoji nebo kontrola správného usazení součástek. Samostatnou oblastí strojového vidění je kontrola při výrobě integrovaných obvodů.

Služby

Vývoj a implementace specializovaného software

Softwarové oddělení zajišťuje programování a vývoj softwaru na zakázku podle přání zákazníka. Jedná se nejen o software pro klasické desktopové počítače s operačními systémy Windows nebo Linux, ale i o programování různých I/O modulů a mikroprocesorů. Obecně jsou aplikace programovány v jazycích C, C++, C#, webové aplikace v ASP.NET nebo PHP, nízkoúrovňové programy pak v jazyce C/C++ nebo v assembleru. K vývoji využíváme moderních vývojových prostředí, jako jsou například Microsoft Visual Studio nebo QT Creator.

I když je každý zakázkový software svým způsobem unikátní, lze zaměření softwarového oddělení rozdělit do těchto základních kategorií:

 • Výroba a vývoj software pro strojové vidění, kde softwarové oddělení zajišťuje vyhodnocení kamerového systému, jeho případné promítnutí do dalších hardwarových částí systému a zároveň vedení různých statistik. K informacím o celém systému a shromažďovaných datech lze dále dle přání zákazníka přistupovat buď přes další aplikace nebo webové rozhraní.
 • Výroba software pro vizualizaci a sběr výrobních dat, kde vyvíjíme software společně se zákazníkem a jeho potřebami. Od zobrazování dat na velkoplošných obrazovkách u výrobních linek pro informovanost obsluhy až po vytváření reportů výroby pro vedoucí pracovníky s přístupem odkudkoli přes webové rozhraní.
 • Výroba software pro komunikaci mezi jednotlivými složkami výrobních procesů, jako jsou například závozy/odvozy materiálu, sklad/výrobní linky.
 • Programování manipulačních robotů (zejména zn. Mitsubishi).
 • Programování mikroprocesorů.
 • Výroba zakázkového softwaru.

Služby konstrukční kanceláře

Naše konstrukční kancelář má zkušenosti ze stavby jednoúčelových testovacích strojů. Její služby nabízíme i vám.

Navrhneme pro vás strojní a konstrukční díly dle zadaných kritérií. Konstrukci optimalizujeme podle předpokládaného způsobu a objemu výroby i životnosti a spolehlivosti výrobku. Provádíme pevnostní, statické i dynamické analýzy navrhovaných konstrukcí. Jsme schopni modelovat teplotní namáhání a namáhání vibracemi. Dodáme kompletní výkresovou dokumentaci, výrobní výkresy, případně vzorek z 3D tiskárny. Pro propagaci a vizualizaci konstruovaných dílů dodáme realistické obrázky a pohybové animace.

Jako doplňkovou službu překlopíme vaše stávající 2D výkresy do 3D modelu. Jsme rovněž schopni naskenovat dodaný objekt a generovat jeho 3D model.

Vývoj robotických aplikací

V našem vývojovém robotickém pracovišti v Ústí nad Labem vyvíjíme a testujeme robotické aplikace zaměřené na spojení robotiky s počítačovým viděním a umělou inteligencí. Zaměřujeme se na 3D simulace, 3D skenování, rozpoznání objektů a autonomní činnost robota řízenou počítačovým viděním. Aplikujeme operační systém ROS (Robotic Operating System) vyvinutý ve Stanford Artificial Intelligence Laboratory a spolupracujeme s Centrem strojového vnímání při ČVUT v Praze.

Vyvíjíme aplikace pro:

 • robotickou manipulaci s volně položenými objekty (BIN PICKING)
 • práci robota v proměnlivém prostředí (ROBOT MOTION IN CHANGING ENVIRONMENT)
 • interaktivní činnost robota v reálném čase (REAL-TIME ROBOT CONTROL)

Robotické měřicí systémy pro řízení kontroly kvality výroby

Nová aktivita, kterou společnost FCC průmyslové systémy rozvíjí, souvisí s řízením kvality v průmyslové výrobě. Stabilizace způsobilosti výrobního procesu vyžaduje průběžné sledování a vyhodnocování mnoha znaků kvality, kterými jsou většinou statistické výsledky kontrolních měření. Ruční pořizování těchto měření v provozní metrologické laboratoři je časově i finančně nákladné. Robotický měřicí systém, který je určen ke statistickým kontrolním měřením, nevyžaduje kvalifikovanou obsluhu. Operátor pouze upne výrobek do měřicího rámu a založí jej do stroje. Stroj sám identifikuje, zda je skutečně správně vložen správný díl a provede předepsaná měření. Výsledky uloží do databáze, která poskytuje podklady pro výpočet parametrů způsobilosti výrobního procesu, regulačních diagramů a dalších nástrojů pro statistické řízení výrobního procesu.

Společnost FCC průmyslové systémy s. r. o. společně s Centrem strojového vnímání při Elektrotechnické fakultě ČVUT řeší tento projekt č. TA03010398 s finanční podporou TA ČR pod názvem Robotický měřicí systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu.

Realizace

Advanced Plastics s. r. o.

 • Kontrola nedolití plastového výlisku

Amphenol Tuchel Electronics

 • Stanice pro kontrolu sestavy konektoru

ANBREMETALL a. s.

 • Navádění robota na pozice při paletizaci dílů

Automotive Lighting s. r. o

 • xenonových i halogenových automobilových světlometů – VW Touran
 • Nasvěcování xenonových i halogenových automobilových světlometů – VW Touran
 • Automatická kontrola elektrických funkcí xenonových i halogenových automobilových světlometů – Opel Zafira
 • Nasvěcování xenonových i halogenových automobilových světlometů – Opel Zafira
 • Nasvěcování halogenových automobilových světlometů – Renault Clio
 • Automatická kontrola elektrických funkcí automobilových světlometů – Peugeot T9
 • Nasvěcování automobilových světlometů – Peugeot T9
 • Automatická kontrola elektrických funkcí plně LED diodových automobilových světlometů – Peugeot T9
 • Nasvěcování plně LED diodových automobilových světlometů – Peugeot T9

Constellium Extrusions Děčín s. r. o.

 • Průběžná kontrola průměru a ovality tažených tyčí
 • Kontrola povrchových vad na ploše

Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

 • Kontrola kompletnosti tlumiče výfuku

Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.

 • Kontrola palubní desky

FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r. o.

 • Kontrola správné montáže konektoru

Chabařovické strojírny, a. s. (MAGNA)

 • Jednoúčelový stroj pro kontrolu a měření otvorů autosedačky

ITW PRONOVIA, s. r. o.

 • Kontrola povrchových vad na válcovém díle

Keihin Thermal Technology Czech, s. r. o.

 • Kontrola správného postupu ruční montáže chladiče klimatizační jednotky

KOITO CZECH s. r. o.

 • Identifikace a kontrola přítomnosti krytu automobilového reflektoru ve stříkací lince

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

 • Kontrola povrchových vad na potisku pístu

METAL TRADE COMAX, a. s.

 • Kontinuální hlídání kvality lakovaného plechu

Mubea, spol. s r. o.

 • Kontrolní zařízení pro kovové třmeny
 • Stroj pro měření rozměrů spon

R A C , s.r.o.

 • Kontrola ovality tyčí

ŠKODA AUTO a. s.

 • Kontrola reálných a potenciálních prasklin plechu při tváření lisováním

TI Automotive AC s. r. o.

 • Přesné měření tvářených konců trubek

TRW – DAS a. s.

 • Stroj pro kontrolu kvality závitu kulových čepů
 • Měření různých kulových čepů na lineární lince
 • Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu – Dallas I
 • Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu – Dallas II
 • Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu – FIAT 199

Tyco Electronics Czech s. r. o.

 • Kontrola správného barevného značení a nedolití/přelití značení

VALEO AUTOKLIMATIZACE k. s.

 • Robotické měřicí pracoviště s kamerovým systémem na kontrolu plastových výlisků (tvarově i materiálově odlišných)

WOCO STV s. r. o.

 • Kontrola sestavy čerpadla pro automobilový motor


Proč strojové vidění

V čem spočívá ekonomický přínos strojového vidění?

Strojové vidění ideálně podporuje dvě základní a nevyhnutelné konkurenční strategie každého výrobního podniku: snižování nákladů a zvyšování kvality. Firma pak může svým zákazníkům nabídnout vyšší kvalitu za nižší cenu.
Příkladem toho, jak tento přínos funguje je automobilový průmysl. V případě zjištění jediného vadného dílu dnes automobilka vrací celou dodávku a často i uplatňuje vysoké smluvní penále. Jedinou možností jak se vyhnout těmto ztrátám je kontrolovat každou provedenou operaci a každý vyrobený kus. A prakticky jediným způsobem jak to udělat bez neúměrného růstu nákladů jsou právě systémy strojového vidění.

Strojové vidění vylučuje lidský faktor se všemi jeho nevýhodami z procesu přímého provádění kontroly.

Strojové vidění je rychlé

- sejmutí obrazu je rychlejší než přikládání kalibrů nebo měřidel.

Strojové vidění je automatizované

- systémy strojového vidění umožňují přímé spojení se strojem, výrobní linkou, automatem nebo řídícím systémem

Strojové vidění je univerzální

- systém strojového vidění umožňuje provádět na jednou sejmutém obraze několik kontrol a měření

Strojové vidění je flexibilní

- úprava systému pro kontrolu odlišné součásti spočívá pouze ve změně vyhodnocovacího softwaru

Strojové vidění je bezdotykové a neinvazivní

- pro kontrolu pomocí strojového vidění není třeba upravovat výrobní zařízení

Technologie

Odbornost

Člověk se učí celý život a u nás to není jiné. Spolupracujeme jak s dodavateli, tak i s vysokými školami.

Realizace

Jak probíhá typický projekt od studie až po předání do provozu. Provedeme Vás celým procesem.

Technologie

Kamera, čip, optika, osvětlení a softwarové vybavení to jsou základní kameny strojového vidění.

Proč s námi

Jsme pružná a dynamická firma orientovaná na co nejlepší služby našim zákazníkům. Již dvacet let se pohybujeme v prostředí průmyslových podniků, známe jej a víme, co se v něm musí a co nesmí. Věříme v budoucnost počítačů, robotiky a dalších moderních technologií a tímto směrem naši firmu dál rozvíjíme. Máme přátelské a vysoce kvalifikované zaměstnance, se kterými se budete rádi znovu setkávat.

Nejdůležitější krédo: Věříme, že otevřenost a poctivost jsou základem každého dobrého vztahu, obchodního i osobního.

SYSTÉMY PRO TOTÁLNÍ KONTROLU KVALITY VÝROBY

Vyvíjíme a realizujeme systémy pro totální kontrolu kvality výroby založené na systémech strojového vidění. Systémy strojového vidění dokáží na stojících či na pohybujících se výrobcích provádět bezdotykové, rychlé, přesné, objektivní, víceparametrické měření. Na základě zjištěných parametrů stroj rozpozná neshodu v kvalitě výrobku a upozorní obsluhu, nebo  adný výrobek vyřadí z výrobní linky.

ŠPIČKOVÁ TECHNICKÁ PODPORA

BEZPLATNÉ ZÁPŮJČKY PRODUKTŮ

VÝVOJ SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARU

VLASTNÍ SKLAD A SERVISNÍ CENTRUM

PROVĚŘENÍ DODAVATELÉ

Náš tým

Obchodník pro strojové vidění

Jiří Grummich
obchodní zástupce

tel.: +420 472 774 173
mob.: +420 731 143 720
email: grummich@fccps.cz

Strojové vidění a vývoj

Věra Šmídová
vedoucí strojového vidění

tel.:
mob.: +420 604 565 181
email: smidova@fccps.cz

Ing. Kamil Kotek
vedoucí vývoje / R&D manager

tel.: +420 472 774 173
mob.: +420 734 526 021
email: kotek@fccps.cz

Ing. Pavel Rada
programátor vývoje

tel.:
mob.: +420 774 903 608
email: rada@fccps.cz

Realizace

Petr Vykus
vedoucí realizace

tel.: +420 472 774 173
mob.: +420 603 265 142
email: vykus@fccps.cz

Ing. Milan Šťovíček
technická podpora

tel.: +420 472 774 173
mob.: +420 604 284 762
email: stovicek@fccps.cz

František Nedbal
technická podpora

tel.: +420 472 774 173
mob.: +420 739 682 299
email: nedbal@fccps.cz

RNDr. Pavel Černý, Ph.D.
vedoucí softwarového oddělení

tel.:
mob.: +420 734 416 987
email: cerny@fccps.cz

Ing. Adam Plháček
vývoj software

tel.:
mob.: +420 603 265 147
email: plhacek@fccps.cz

Ing. František Vlas
vývoj software

tel.:
mob.: +420 724 055 948
email: vlas@fccps.cz

Bc. Jan Prelovský
konstruktér

tel.:
mob.: +420 724 031 554
email: prelovsky@fccps.cz

Kryštof Endler
elektrotechnik

tel.:
mob.: +420 730 696 024
email: endler@fccps.cz

Naše pobočky

xx

Kontakty

Sídlo společnosti (fakturační adresa):

FCC průmyslové systémy s.r.o.
Čimická 818/86     
182 00  Praha 8 

email: info@fccps.cz

Zapsáno u rejstříkového soudu
v Praze v oddílu C,
ve složce číslo 116555

IČO: 25044516
DIČ: CZ25044516

pro platby v CZK
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 3095370277/0100
IBAN: CZ8601000000003095370277

pro platby v EUR
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600073499/2010
IBAN: CZ0820100000002600073499
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kancelář v Praze:

FCC průmyslové systémy s.r.o.
Čimická 818/86     
182 00  Praha 8     

mob.: +420 776 798 723     
e-mail: info@fccps.cz

Distribuční a servisní centrum
v Ústí nad Labem:

FCC průmyslové systémy s.r.o.
SNP 2443/8 
400 11 Ústí nad Labem

tel.: +420 472 774 173
fax: +420 472 772 115
e-mail: info@fccps.cz

Kancelář v Plzni:

FCC průmyslové systémy s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň

tel.: +420 603 247 675
e-mail: nosek@fccps.cz

 

Kancelář v Ostravě:

FCC průmyslové systémy s.r.o.     
28. října 3346/91     
702 00 00  Ostrava     
      
mob.: +420 737 973 299     
e-mail: samek@fccps.cz

Slovenská republika,
FCC priemyselné systémy s.r.o.

sídlo společnosti a kancelář:
FCC priemyselné systémy s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

tel.: +421 911 950 449
email: info@fccps.sk

IČO: 35862718
IČ DPH: SK2020249033

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600073499/2010
IBAN: CZ0820100000002600073499
SWIFT: FIOBCZPPXXX